Kirker i Sør-Trøndelag

Alle foto (c): Lars Engerengen

Lundamo+Kirke Løkken Melhus_Kirke